ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákona o ochraně osobních údajů.

Zasláním tohoto řádně vyplněného (elektronicky / hůlkovým písmem) a vlastnoručně podepsaného formuláře na adresu zvolsky@kessl.cz nebo na adresu KESSL spol. s r.o., Jáchymovská 145/51, PSČ 360 04 Karlovy Vary

odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

který jsem v minulosti udělil/a společnosti KESSL spol. s r.o. se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská 145/51, PSČ 360 04 za účelem (nehodící se škrtněte) :

  • Zajištění potřebných podkladů pro řádnou realizaci dodavatelsko-odběratelských vztahů,
  • zasílání marketingových informací.

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa, na kterou jsou Vám zasílány marketingové nabídky:

Email, na který jsou Vám zasílány marketingové nabídky:

V ……………………………………….

Podpis …………………………………

Rychlý kontakt na prodejny

Karlovy Vary

Telefon: 353 226 343
e-mail
Ukázat na mapě

Sokolov

Telefon: 352 604 526
e-mail
Ukázat na mapě

Kynšperk

Telefon: 352 683 642
e-mail
Ukázat na mapě

Výroba a míchací centrum Otovice

Telefon: 353 449 767
e-mail
Ukázat na mapě