Kessl s.r.o.

Představení společnosti

Stavebniny KESSL se řadí mezi největší prodejce stavebnin v Karlovarském kraji. Aktivity v oblasti prodeje stavebnin již překročily hranice karlovarského regionu.

Z historie firmy

Společnost KESSL spol. s r.o. vznikla 7. května 1992 privatizací státního podniku KSNP – služby, který byl původně součástí státního podniku Keramické a sklářské suroviny, Karlovy Vary – Sedlec. V názvu bývalého mateřského podniku je tedy třeba hledat i zdroj původu názvu dnešní, ryze české společnosti.
Hospodářskou činnost zahájila společnost KESSL k 1. lednu 1993. Z počátečního zaměření na poskytování služeb (ekonomických, geologických, báňských – a to zejména bývalým vlastním těžebním závodům) se postupně těžiště působnosti firmy přesunulo do oblasti stavebnictví.
V areálu bývalého hlubinného dolu na kaolin Bohemie v Karlových Varech – Bohaticích se započalo nejprve s prodejem obkladů a dlažeb, postupně tu pak byly vybudovány plnosortimentní stavebniny.
Druhým pilířem firmy se stal areál někdejší plavírny kaolinu v Otovicích (severní okraj Karlových V arů), sloužící ještě za dob státního podniku jako poloprovozní zkušebna a zároveň výrobna produktů na bázi nerudných surovin, zejména kaolinu.

Současnost podniku

Postupným vybudováním moderní prodejny stavebnin včetně skladového zázemí v areálu v Karlových Varech – Bohaticích se společnost KESSL zařadila mezi největší prodejce stavebnin v Karlovarském kraji. V Bohaticích se také nachází dnešní sídlo společnosti.
K službám poskytovaným našimi pracovníky patří nejen velkoobchodní a maloobchodní činnost se stavebními materiály všeho druhu, ale např. i služby koupelnového či fasádního studia.
Právě vybudování koupelnového studia v roce 2006 s pomocí fondů EU (program SROP) nám spolu s rozlehlým centrálním skladem koupelnového programu profesionálně vybaveného regálovým systémem umožňuje poskytovat služby na úrovni i pro nejnáročnější zákazníky.
Naše aktivity v oblasti prodeje stavebnin již překročily hranice karlovarského regionu – v lednu 2007 byla otevřena pobočka v Sokolově a v lednu 2009 pobočka v Kynšperku nad Ohří.
V oblasti vlastní výroby v Otovicích jsme navázali na dlouholetou tradici výrobce produktů oboru stavební chemie (nátěry malířské, fasádní, hydroizolační, antikorozní; tmely aj.), které představují výsledek vlastního technického rozvoje ve spolupráci s renomovanými zkušebními ústavy.
Středisko Otovice se nezabývá pouze výrobou. Zákazníci zde také mohou nakoupit naše vlastní výrobky či produkty míchacího centra firmy BASF.
Služby míchacího centra zákazníkům zajišťujeme na všech prodejnách naší firmy.

SPONZORSKÉ AKTIVITY FIRMY KESSL S.R.O.

Naše firma spolupracuje s celou řadou subjektů s širokým spektrem působnosti. Forma pomoci je od poskytnutí přímého finančního příspěvku na jejich činnost, přes darování stavebního materiálu (obvykle vlastní výroby) až po obchodní spolupráci na nekomerční bázi – tedy zajištění stavebního materiálu pro výstavbu či rekonstrukce pro potřeby uvedených organizace za neziskových režijních podmínek.

Útočiště o.s.

Cílem sdružení je poskytnout útočiště sociálně potřebným, zejména mladým lidem bez zázemí, směr a cíl těm, kteří jej ztratili nebo nemohou nalézt, šanci začít znovu, rozvoj jejich zdravého a pozitivního vědomí vlastní hodnoty, na základě evropské kultury – tradičních křesťanských hodnot. Sdružení poskytuje sociální služby v oblasti sociálního poradenství a služeb sociální prevence formou terénních, ambulantních a pobytových služeb dle platného znění zákona o sociálních službách. Sdružení zajišťuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, posílení schopnosti vést samostatný a smysluplný život a podporu jejich sociálního začlenění s možností uplatnění i na trhu práce. Soustředí se i na prevenci sociálního vyloučení včetně prevence závislostí.

Divadlo Dětí Libora Baláka

Divadlo Dětí v Karlových Varech se postupně vyvinulo z Karlovarského hudebního divadla a hraje představení především pro mládež. Jedná se o mimořádný projekt, který se snaží hrát pohádky poučné, a to ve smyslu sociálního chování a především v úctě k životnímu prostředí. V mnoha pohádkách se tak např. objevují neroztříděné odpadky a žluté, zelené a modré kontejnery. V pohádkách se i velmi aktivně pracuje s dětmi a také se hodně zpívá. Hlavním nadšeným strůjcem pohádek i hudby je Libor Balák.

Viděno hmatem o.s. Praha

Občanské sdružení působící při Gymnáziu a Střední odborné škole pro zrakově postižené v Praze, jehož hlavním cílem je překonávání bariér pro studenty této školy. Pomoc se uskutečňuje zejména aktivní formou, tj. organizací sportovních, kulturních a jiných volnočasových aktivit studentů, zlepšováním jejich studijních podmínek, rozvíjením jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Chráněná dílna SANSIMON s.r.o.

Chráněné dílny Znojmo byly založeny v roce 1998 jako jeden z projektů Oblastní charity Znojmo s cílem poskytovat sociální služby lidem se zdravotním postižením. Po patnácti letech provozu zde již pracuje již 51 osob převážně se zdravotním znevýhodněním zabývajících se širokou škálou čiností (opravy oděvů, kompletovací služby a další ruční práce).

Galerie Supermarket WC Karlovy Vary

Unikátní Galerie vznikla v roce 2008 přeměnou budovy bývalých veřejných toalet a úschovny zavazadel v centru Karlových Varů. Občanské sdružení PROTEBE live vytvořilo z chátrajícího objektu multifunkční bezbariérový společenský prostor, který slouží nejen k vystavování, ale i k setkávání mládeže, představitelů různorodých organizací a veřejnosti. Galerii SUPERMARKET wc tvoří kromě nově zrekonstruovaného objektu přilehlý podchod, který je netradiční výstavní plochou bezprostředně komunikující s kolemjdoucími.

FK Baník Sokolov

Tradiční fotbalový klub v Sokolově se silnou tradicí, patřící mezi nejlepší místní sportovní oddíly, věnující se výrazně práci s mládeží.

Hrad a zámek Horní hrad

Strážní hrad Hauenštejn (Horní hrad), patrně královského založení z půle 13. století. Velkoryse rozšířen a upraven v neogotickém slohu v průběhu 19. století rodem Buquoyů. Jako chátrající ruina byl zakoupen v roce 2000 nadšencem Pavlem Palackým, který vlastním nezměrným úsilím a za pomoci mnoha dobrovolníků, spřátelených partnerů a podpory státu i EU postupně vrací hrad zpět do života. Během posledních let se pak se z tohoto místa stalo specifické regionální kulturní centrum s řadou možností netradičně stráveného volného času. Areál hradu je přístupný veřejnosti a pravidelně zde probíhá i bohatý kulturní program.

Lázně Kyselka, o.p.s.

Připravuje se spolupráce na obnově a revitalizaci původních Lázní Kyselka.

Opakovaně podporujeme celou řadu menších jednorázových akcí, jako jsou maturitní plesy SŠ a zájmových sdružení v regionu, Den Ohře Kynšperk nad Ohří aj.

Výpis z obchodního rejstříku
Osvědčení o registraci plátce DPH

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Rychlý kontakt na prodejny

Karlovy Vary

Telefon: 353 226 343
e-mail
Ukázat na mapě

Sokolov

Telefon: 352 604 526
e-mail
Ukázat na mapě

Kynšperk

Telefon: 352 683 642
e-mail
Ukázat na mapě

Výroba a míchací centrum Otovice

Telefon: 353 449 767
e-mail
Ukázat na mapě