KESMAL BASIC

Charakteristika a použití

Klasický bílý malířský nátěr. Homogenní směs kaolinů, bílých plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy, disperze a vody.

Malířský nátěr je určen k vnitřním nátěrům štukových i minerálních omítek, betonových i pórobetonových panelů, dřevotřísek, tapet, apod.

Vlastnosti

  • výborná kryvost
  • vysoká paropropustnost
  • dobrá bělost
  • otěruvzdornost
  • lehká rozmíchatelnost s vodou
  • snadná roztíratelnost
  • dobrá přilnavost k podkladu

Vzhled a barevnost

Základní barva je barva bílá, barevných odstínů lze dosáhnout použitím běžných tónovacích přípravků (např.pigmenty Ka­na).

Aplikace

Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty omytím mýdlovou vodou.. Silnější vrstvy starších nátěrů vytvářejících při mytí puchýřky je třeba oškrábat. Olejové nátěry se musí před aplikací malířského nátěru odstranit nebo alespoň zdrsnit smirkovým papírem. Menší nerovnosti a praskliny je nutno vyspravit sádrou. Skvrny po zatékání, vzlínající vlhkosti, kouři, sádrových výkvětech, plísních či opravách elektro a vodoinstalace lze po jemném zdrsnění přetřít FASADINem fy KESSL s.r.o. a po zaschnutí aplikovat malířský nátěr.

Nátěr lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním pomocí tlakového stříkacího zařízení. Před vlastní aplikací i během ní se doporučuje naředěný malířský nátěr řádně opakovaně promíchat. Nátěr se aplikuje ve 2 vrstvách, první nátěr nejlépe štětkou, druhý nátěr se provádí po důkladném zaschnutí předchozí vrstvy.

Ředění

  • pro 1. nátěr – až 1:1 (nátěr:voda) – aplikace nejlépe štětkou
  • pro 2. nátěr – cca 1:0,5 (nátěr:voda)

Vydatnost

Dle podkladu 6 – 8 m2/kg pro jednovrstvý nátěr.

Balení

Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 9,5 kg, 20 kg a 40 kg.

Skladovatelnost

V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C.

Doba zpracovatelnosti

12 měsíců

Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22 a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. Certifikát č . 204/C5/2012/010–030535 TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha

Rychlý kontakt na prodejny

Karlovy Vary

Telefon: 353 226 343
e-mail
Ukázat na mapě

Sokolov

Telefon: 352 604 526
e-mail
Ukázat na mapě

Kynšperk

Telefon: 352 683 642
e-mail
Ukázat na mapě

Výroba a míchací centrum Otovice

Telefon: 353 449 767
e-mail
Ukázat na mapě