Aktualita

7.5.2022 - 30 let firmy KESSL spol. s r.o.

Na založení a počátek existence firmy vzpomíná zakladatel společnosti, emeritní ředitel a současný finanční ředitel JAN ZVOLSKÝ...

Jak vznikl název společnosti KESSL?                                                                                                                                                                                                              Název firmy KESSL spol. s r.o. byl odvozen od bývalého státního podniku Keramické a sklářské suroviny - služby, který tato společnost získala při privatizaci státního majetku.

Kdo se podílel na založení společnosti?                                                                                                                                                                                                        Společnost založilo 9 členů, kteří rozhodujícím způsobem zajišťovali činnost firmy od výroby nátěrových hmot a tmelů přes prodej širokého sortimentu stavebních materiálů až po poskytování odborných služeb. 

Co bylo na začátku nejdůležitější?                                                                                                                                                                                                                  Prvořadým úkolem bylo zpracování kvalitního a reálného podnikatelského plánu. Schválení privatizačního projektu bylo prvním krokem, po kterém následoval další, ještě náročnější krok a to získání privatizačního úvěru pro jednorázovou úhradu hodnoty majetku do Fondu národního majetku.

Jak se vám to podařilo?                                                                                                                                                                                                                                              Právě kvalitním podnikatelským plánem se podařilo přesvědčit i opatrné bankéře a Komerční banka nám poskytla střednědobý úvěr, když podstatnou roli sehrála skutečnost, že většina společníků dala do zástavy i rodinný nemovitý majetek.

Jaký byl prvotní cíl?                                                                                                                                                                                                                                          Prvotním cílem bylo udržení zaměstnanosti pracovníků, zajištění dalšího rozvoje firmy a maximální úsilí o splacení poskytnutého úvěru, což se za 4 roky podařilo.

Co následovalo poté?                                                                                                                                                                                                                                                Za další 4 roky bylo velkým úspěchem vybudování nové prodejny stavebních materiálů, která se současně stala i novým sídlem firmy. Ve výrobně nátěrových hmot a tmelů bylo doplněno technologické vybavení a byly vybudovány nové skladovací prostory.

To byly naše začátky před 30 lety…