Aktualita

Projekt TRIO - Tříletý výzkum dekontaminace ovzduší

Pod heslem: „NA VLNÁCH EKOLOGIE“ se nesla prezentační akce na výletní lodi Klára, kterou dne 14.6.2022 pořádala společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o.

 

Pozváni byli partneři projektu TRIO, kteří se na něm podíleli a také zástupci z řad významných českých odborných institucí, projektanti, architekti, municipality a další, kteří mohou výsledky výzkumu využít v praxi. Nejvíce zástupců bylo z Ministerstva průmyslu a obchodu a dále zde byl za Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského přítomen Ing. Jiří Rathouský, CSc, který společně s Ing. Janem Procházkou, Ph.D. spolupracoval na řešení projektu.

Co přinesl projekt TRIO FV 40209?

 

  • Ověření účinnosti, dlouhodobosti a praktické využitelnosti fotokatalytické technologie pro zlepšení kvality životního prostředí a ochranu lidského zdraví.

  • Metodologii pro architekty, projektanty a pracovníky ochrany životního prostředí, jak využít fotokatalytickou technologii v praxi.

  • Odborné stanovení environmentálního efektu pro konkrétní budovy a lokality.

  • Efektivní, dlouhodobé a levné čištění ovzduší v městské zástavbě.

  • Eliminaci toxických látek ze vzduchu a přeměnu jedovatého přízemního ozónu na potřebný kyslík.

V rámci projektu bylo prováděno měření přes 1000 vzorků v laboratoři podle ISO 22197 metodiky a přes 2000 hodin měření v reálných podmínkách města i na 3D modelu vybrané části města.

Milánská Katedrála

Další praktická měření probíhala ve spolupráci s italskou akreditovanou laboratoří Indam v centru Milána. Tato měření přinesla velmi slibné výsledky, kde byla naměřena průměrná účinnost 39 % při odstraňování NOx a ozónu z ovzduší. To je bezkonkurenčně vysoká schopnost čistit centra velkých zamořených měst.

Výsledky grantu potvrdily, že máme v rukou jedinečnou ekologickou technologii, která dokáže vrátit městům dlouhodobě krásný a čistý vzhled. Fotokatalytické nátěry FN NANO® chrání povrchy staveb před UV degradací, ochlazují jejich povrch a zároveň neustále čistí vzduch od jedovatých emisí.Projekt potvrdil, že nátěrová fotokatalytická technologie FN NANO® je v současnosti nejmodernější technologií pro chytrá města BEZ EMISÍ!