Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání udělil firmě KESSL spol.s r.o. Karlovy Vary

INOVAČNÍ VOUCHER

v r.2012 se zaměřením na fasádní akrylátové barvy, v r.2014 se zaměřením na malířské nátěry a v r.2017 se zaměřením na silikonové omítky.

V rámci inovačních voucherů bylo u cca 8-mi konkurenčních produktů různých výrobců sledováno cca 10 fyzikálně mechanických vlastností. Na základě výsledků zkoušek byly jednotlivé produkty porovnány, následně byla zohledněna důležitost jednotlivých parametrů pro finální porovnání jednotlivých produktů a stanovena jejich konkurenceschopnost. Za účelem navýšení konkurenceschopnosti byla doporučeno vylepšit některý z parametrů inovací receptur produktů firmy Kessl s.r.o.

Výzkumnou činnost v rámci inovačních voucherů provádělo pro firmu Kessl s.r.o. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců.

r.2012 – INOVAČNÍ VOUCHER - OPTIMALIZACE RECEPTUR AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT – stanovení konkurenceschopnosti akrylátových nátěrových hmot vyráběných fy Kessl s.r.o. dle výsledků měření fyzikálně mechanických vlastností sledovaných fasádních akrylátových nátěrů:

 • FASADIN LIGHT, FASADIN PLUS (KESSL)
 • BARLET Akrylát (Barvy Laky TELURIA)
 • ECOLOR (Stavební chemie Slaný)
 • FASADIN FORTE (HET Ohníč u Teplic)
 • MULTITOP FA (BASF Stavební hmoty Chrudim)
 • BAUMIT GRANOPOR Barva (BAUMIT)
 • WEBER TÓN AKRYLÁT (Weber Terranova)
Sledované vlastnosti (v pořadí se zohledněním důležitosti):
 • Soudržnost s podkladem
 • Vodotěsnost
 • Mrazuvzdornost a soudržnost po zmrazovacích cyklech
 • Obrusnost
 • Krycí schopnost
 • Aplikovatelnost, vizuální posouzení povrchu
 • Odolnost UV záření
 • Odolnost vysokým teplotám
 • Propustnost pro H2O
 • Schopnost překlenout trhliny
 • Tloušťka nátěru
 • Paropropustnost CO2
Porovnáním naměřených výsledků se produkty fy KESSL spol. s r.o. (FASADIN LIGHT a FASADIN PLUS) umístily na 2. a 3.místě, se zohledněním důležitých vlastností (v uvedeném pořadí) pak na 3. 7.místě.

r.2014 – INOVAČNÍ VOUCHER - NAVÝŠENÍ KVALITY A KONKURENCESCHOPNOSTI INTERIÉROVÝCH MALÍŘSKÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT – stanovení konkurenceschopnosti malířských nátěrových hmot vyráběných fy Kessl s.r.o. dle výsledků měření fyzikálně mechanických vlastností sledovaných malířských nátěrů:

 • KESMAL EXCLUSIV, KESMAL PREMIUM (KESSL)
 • REMAL PLUS (Barvy Laky Teluria Skrchov)
 • PRIMALEX PLUS (Primalex Břasy)
 • EXIN EKO (Stavební chemie Slaný)
 • JUNIOR PLUS (Het Ohníč u Teplic)
 • MALÍŘSKÝ NÁTĚR (Den Braven)
 • MULTITOP CLASSIC (BASF)
 • ROKOUNIMAL PLUS (Rokospol)
 • Malířská barva NORMAL (Soudal)
Sledované vlastnosti (v pořadí se zohledněním důležitosti):
 • Soudržnost s podkladem
 • Krycí schopnost
 • Bělost
 • Aplikovatelnost
 • Pach
 • Průměrná spotřeba
 • Otěru odolnost
 • Paropropustnost
Porovnáním naměřených výsledků se produkty fy KESSL (KESMAL PREMIUM a KESMAL EXCLUSIV) umístily na 1. a 6.místě, se zohledněním důležitých vlastností (v uvedeném pořadí) zůstalo pořadí stejné.

r.2017 – INOVAČNÍ VOUCHER - NAVÝŠENÍ KVALITY A KONKURENCESCHOPNOSTI PASTOVITÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY – stanovení konkurenceschopnosti pastovité silikonové omítky vyráběné fy KESSL spol. s r.o. dle výsledků měření fyzikálně mechanických vlastností sledovaných pastovitých silikonových omítek (zrno 1,5mm):

 • SILIKONOVÁ OMÍTKA zatíraná (KESSL)
 • PCI Multiputz ZS (PCI)
 • BAUMIT SILIKON TOP (BAUMIT)
 • Weber.pas silikon (WEBER SAINT-GOBAIN)
 • Silikonová omítka COMFORT Z (CEMIX)
 • SILCOLOR ACTIVE Longlife (STACHEMA)
 • Betadekor SAF15 (STOMIX)
 • Mistral omítka silikon (MISTRAL)
Sledované vlastnosti (v pořadí se zohledněním důležitosti):
 • Permeabilita vody v kapalné fázi
 • Soudržnost s podkladem
 • Mrazuvzdornost a soudržnost po zmrazovacích cyklech
 • Odolnost proti špinění (samočistící schopnost)
 • Aplikovatelnost, zpracovatelnost a plošné hmotnosti
 • Množství organických látek
 • Propustnost pro vodní páru
 • Reakce na oheň
Porovnáním naměřených výsledků se silikonová omítka fy KESSL umístila na 1.místě, se zohledněním důležitých vlastností (v uvedeném pořadí) pak 1.místo udržela.