ÚVOD / O NÁS

O nás

Představení společnosti

Společnost KESSL spol. s r.o. se svými prodejnami v Karlových Varech, Sokolově a Kynšperku nad Ohří řadí mezi nejvýznamnější prodejce stavebnin v karlovarském regionu. Vlastní produktová řada nátěrů, omítek, tmelů a dalších výrobků stavební chemie, realizovaná v Otovicích, pak doplňuje portfolio firmy zaměřené na stavebnictví.

Z historie firmy

Společnost KESSL spol. s r.o. vznikla 7. května 1992 privatizací státního podniku KSNP – služby, který byl původně součástí státního podniku Keramické a sklářské suroviny, Karlovy Vary – Sedlec. V názvu bývalého mateřského podniku je tedy třeba hledat i zdroj původu názvu dnešní, ryze české společnosti.
V areálu bývalého hlubinného dolu na kaolin Bohemie v Karlových Varech – Bohaticích se na počátku devadesátých let započalo nejprve s prodejem obkladů a dlažeb, postupně tu pak byly vybudovány plnosortimentní stavebniny.
Druhým pilířem firmy se stal areál někdejší plavírny kaolinu v Otovicích (severní okraj Karlových Varů), sloužící historicky jako poloprovozní zkušebna a zároveň výrobna produktů na bázi nerudných surovin (zejména kaolinu) někdejšího státního podniku.

Současnost firmy

Postupným vybudováním moderní prodejny stavebnin včetně skladového zázemí v areálu v Karlových Varech – Bohaticích se společnost KESSL spol. s r.o. zařadila mezi největší prodejce stavebnin v Karlovarském kraji. V Bohaticích se také nachází dnešní sídlo společnosti.
K službám poskytovaným našimi pracovníky patří nejen velkoobchodní a maloobchodní činnost se stavebními materiály všeho druhu, ale např. i služby koupelnového či fasádního studia.
Právě vybudování koupelnového studia v roce 2006 s pomocí fondů EU (program SROP) nám spolu s rozlehlým centrálním skladem koupelnového programu profesionálně vybaveného regálovým systémem umožňuje poskytovat služby na úrovni i pro nejnáročnější zákazníky.
Naše aktivity v oblasti prodeje stavebnin již překročily hranice karlovarského regionu – v lednu 2007 byla otevřena pobočka v Sokolově a v lednu 2009 pobočka v Kynšperku nad Ohří.
V oblasti vlastní výroby v Otovicích jsme navázali na dlouholetou tradici výrobce produktů oboru stavební chemie (nátěry malířské, fasádní, antikorozní; tmely aj.), které představují výsledek vlastního technického rozvoje ve spolupráci s renomovanými zkušebními ústavy.
Středisko Otovice se nezabývá pouze výrobou. Zákazníci zde také mohou naše vlastní výrobky nakoupit, stejně jako produkty míchacího centra firmy BASF, které je organickou součástí výrobního střediska.
Služby míchacího centra zákazníkům zajišťujeme na všech prodejnách naší firmy.

Sponzorské aktivity firmy KESSL spol. s r.o.

Naše firma spolupracuje již řadu let s mnoha subjekty s širokým spektrem působnosti. Forma spolupráce či pomoci je od poskytnutí přímého finančního příspěvku na jejich veřejně prospěšnou činnost, přes darování stavebního materiálu (obvykle vlastní výroby) až po obchodní spolupráci na nekomerční bázi – tedy zajištění stavebního materiálu pro výstavbu či rekonstrukci dle potřeby konkrétní organizace za neziskových režijních podmínek.

Jednou z vyjmenovaných forem jsme tak alespoň skromným dílem opakovaně vypomohli subjektům jako Lázně Kyselka, o.p.s., Galerie Supemarket WC Karlovy Vary, Divadlo dětí Libora Baláka, Hrad a zámek Horní hrad, Muzeum hrníčků Bečov, FK Baník Sokolov, FK Staré Sedlo a další. Většinou se jedná o dlouhodobé spolupráce, někdy na pravidelné každoroční bázi, někdy ad hoc dle aktuálních potřeb partnera.

Pravidelně pomáháme i nepřímo celé řadě jednorázových akcí formou poskytnutí cen do tomboly, ať již se jedná o eventy zájmových organizací (plesy rybářů, hasičů, včelařů atd.) nebo maturitní plesy středních škol v karlovarském regionu.

https://www.laznekyselka.org/

https://supermarketwc.cz/

https://divadlo-deti.webnode.cz/kontakt/

http://hornihrad.cz/

http://www.fksokolov.cz/